Lag (1991:115) om åtgärder i forsknings- eller behandlingssyfte med ägg från människa. Författningen har upphävts genom: SFS 2006:351
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.

Lag (1991:115) om åtgärder i forsknings- eller behandlingssyfte med ägg från människa. Författningen har upphävts genom: SFS 2006:351