Förordning (1991:1234) om försöksverksamhet inom tandvården. Författningen har upphävts genom: SFS 2008:195
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.

Förordning (1991:1234) om försöksverksamhet inom tandvården. Författningen har upphävts genom: SFS 2008:195