Läkemedelsförordning (1992:1752). Författningen har upphävts genom: SFS 2006:272
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.

Läkemedelsförordning (1992:1752). Författningen har upphävts genom: SFS 2006:272