Förordning (1997:92) om förskrivarregister. Författningen har upphävts genom: SFS 2006:196
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.

Förordning (1997:92) om förskrivarregister. Författningen har upphävts genom: SFS 2006:196