Förordning (1998:1337) om tandvårdstaxa. Författningen har upphävts genom: SFS 2008:193
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.

Förordning (1998:1337) om tandvårdstaxa. Författningen har upphävts genom: SFS 2008:193