Lag (1998:544) om vårdregister. Författningen har upphävts genom: SFS 2008:355
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.

Lag (1998:544) om vårdregister. Författningen har upphävts genom: SFS 2008:355