Förordning (2000:269) om kontroll av livsmedel som importeras från tredje land. Författningen har upphävts genom: SFS 2006:812
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.

Förordning (2000:269) om kontroll av livsmedel som importeras från tredje land. Författningen har upphävts genom: SFS 2006:812