Förordning (2001:710) om biverkningsregister angående läkemedel hos Läkemedelsverket. Författningen har upphävts genom: SFS 2006:272
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.

Förordning (2001:710) om biverkningsregister angående läkemedel hos Läkemedelsverket. Författningen har upphävts genom: SFS 2006:272