Tillkännagivande (2005:630) av avtal mellan staten och Apoteket AB om bolagets verksamhet. Författningen har upphävts genom: SFS 2006:33
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.

Tillkännagivande (2005:630) av avtal mellan staten och Apoteket AB om bolagets verksamhet. Författningen har upphävts genom: SFS 2006:33