Tillkännagivande (2006:33) av avtal mellan staten och Apoteket AB om bolagets verksamhet. Författningen har upphävts genom: SFS 2008:129
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.

Tillkännagivande (2006:33) av avtal mellan staten och Apoteket AB om bolagets verksamhet. Författningen har upphävts genom: SFS 2008:129