För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.

Förordning (2020:115) om utbildning på skolområdet och annan pedagogisk verksamhet vid spridning av viss smitta. Författningen är tidsbegränsad till 2021-06-30 00:00:00