Förordning (2020:154) om förlängning av giltighetstiden för handlingar och ändrade tillsynsperioder inom sjöfartsområdet

Utfärdad:
Ikraftträdandedatum:
Källa: Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.
SFS nr: 2020:154
Departement: Infrastrukturdepartementet
Ändring införd: t.o.m. SFS 2020:753
Länk: Länk till register

SFS nr:

2020:154
Departement/myndighet: Infrastrukturdepartementet
Utfärdad: 2020-03-26
Ändrad: t.o.m. SFS

2020:753
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)


1 §   Följande certifikat, dokument, intyg och behörighetsbevis ska gälla i ytterligare nio månader från den dag då giltighetstiden annars skulle ha löpt ut, om denna dag infaller under perioden den 1 april 2020-31 december 2020:
   - Certifikat som avses i lagen (1980:424) om åtgärder mot förorening från fartyg eller i föreskrifter meddelade med stöd av den lagen.
   - Certifikat, dokument om godkänd säkerhetsorganisation, läkarintyg och andra handlingar som avser något visst förhållande som avses i fartygssäkerhetslagen (2003:364) eller i föreskrifter meddelade med stöd av den lagen.
   - Certifikat som avses i barlastvattenlagen (2009:1165) eller i föreskrifter meddelade med stöd av den lagen.
   - Certifikat, intyg och behörighetsbevis som avses i förordningen (2011:1533) om behörigheter för sjöpersonal eller i föreskrifter meddelade med stöd av den förordningen.
Förordning (2020:753).

2 §   Giltighetstiden för behörighetsbevis som utfärdats med stöd av 1 kap. 5 § första eller andra stycket förordningen (2011:1533) om behörigheter för sjöpersonal ska förlängas enligt 1 § endast till utgången av giltighetstiden för det utländska examens-, utbildnings- eller kompetensbevis som det svenska behörighetsbeviset avser.

3 §   Sådan tillsyn av fartyg och service av utrustning ombord som ska ske med viss periodicitet under giltighetstiden för certifikat eller andra handlingar som avses i 1 § får som längst anstå nio månader från den dag då tillsynen eller servicen senast skulle ha utförts, om denna dag infaller under perioden den 17 juni 2020-31 december 2020.
Förordning (2020:753).

4 §   Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om en skyldighet för redare och sjömän att lämna uppgifter som gäller handlingar och tillsyn enligt denna förordning.
Förordning (2020:498).