För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.

Förordning (2020:163) om tillfälligt förbud mot besök i särskilda boendeformer för äldre för att förhindra spridningen av sjukdomen covid-19. Författningen är tidsbegränsad till 2020-09-01 00:00:00