För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.

Lag (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. Författningen är tidsbegränsad till 2021-01-01 00:00:00