För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.

Förordning (2020:244) om viss tillfällig föräldrapenning med anledning av sjukdomen covid-19. Författningen är tidsbegränsad till 2020-10-01 00:00:00