För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.

Förordning (2020:254) om undantag från plan- och byggregler för tillfälliga vårdbyggnader till följd av sjukdomen covid-19. Författningen är tidsbegränsad till 2021-07-01 00:00:00