För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.

Förordning (2020:265) om statsbidrag till vissa ideella organisationer med anledning av utbrottet av covid-19. Författningen är tidsbegränsad till 2021-01-01 00:00:00