För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.

Förordning (2020:439) om statsbidrag med anledning av covid-19 till vissa organisationer som bedriver verksamhet som riktar sig till människor i socialt särskilt utsatta situationer. Författningen är tidsbegränsad till 2021-01-01 00:00:00