För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.

Förordning (2020:495) om tillfälliga spelansvarsåtgärder med anledning av spridningen av sjukdomen covid-19. Författningen är tidsbegränsad till 2021-01-01 00:00:00