För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.

Förordning (2020:527) om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen. Författningen är tidsbegränsad till 2021-01-01 00:00:00