För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.

Förordning (2008:761) om statligt stöd till forskning och utveckling samt innovation inom energiområdet