För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.

Förordning (2008:762) om statligt stöd till forskning och utveckling samt innovation. Författningen har upphävts genom: SFS 2015:208