För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.

Förordning (1997:153) om statsbidrag till teknik- och naturvetenskapscentrum