Förordning (2002:1018) om elektorsförsamling vid forskningsråd. Författningen har upphävts genom: SFS 2009:976
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.

Förordning (2002:1018) om elektorsförsamling vid forskningsråd. Författningen har upphävts genom: SFS 2009:976