För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.

Förordning (2006:1072) om nationellt kunskapscentrum för frågor om mäns våld mot kvinnor. Författningen har upphävts genom: SFS 2011:858