För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.

Lag (2006:449) om skydd för störningskänslig forskning