För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.

Förordning (2009:1273) om elektorsförsamling vid forskningsråd och ämnesråd. Författningen har upphävts genom: SFS 2012:520