För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.

Förordning (1996:1206) om fristående skolor och viss enskild verksamhet inom skolområdet. Författningen har upphävts genom: SFS 2011:185