För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.

Förordning (2010:803) om Statens skolinspektions prövning i vissa fall av utbildning med enskild huvudman. Författningen har upphävts genom: SFS 2011:185