För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.

Förordning (2016:910) om särskild kvot i fristående skolor. Författningen är tidsbegränsad till 2022-01-01 00:00:00