För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.

Lag (2017:151) om meddelarskydd i vissa enskilda verksamheter