För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.

Förordning (2011:524) om nationella prov för utbildning på fristående gymnasieskolor. Författningen är tidsbegränsad till 2013-07-02 00:00:00