För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.

Grundskoleförordning (1994:1194). Författningen har upphävts genom: SFS 2011:185