För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.

Förordning (1996:605) om försöksverksamhet med lokala styrelser inom grundskolan och den obligatoriska särskolan. Författningen är tidsbegränsad till 2011-07-01 00:00:00