För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.

Förordning (1999:250) om förberedande dansutbildning i grundskolan. Författningen har upphävts genom: SFS 2011:7