Förordning (1999:903) om försöksverksamhet med utbildning utan timplan i grundskolan. Författningen är tidsbegränsad till 2011-07-01 00:00:00
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.

Förordning (1999:903) om försöksverksamhet med utbildning utan timplan i grundskolan. Författningen är tidsbegränsad till 2011-07-01 00:00:00