Förordning (2003:306) om försöksverksamhet med tvåspråkig undervisning i grundskolan. Författningen är tidsbegränsad till 2020-07-01 00:00:00
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.

Förordning (2003:306) om försöksverksamhet med tvåspråkig undervisning i grundskolan. Författningen är tidsbegränsad till 2020-07-01 00:00:00