För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.

Förordning (2003:459) om försöksverksamhet med engelskspråkig undervisning i grundskolan. Författningen är tidsbegränsad till 2011-07-01 00:00:00