För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.

Förordning (2013:120) om statsbidrag till kvalitetshöjande åtgärder för elever med vissa funktionsnedsättningar