För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.

Förordning (1991:976) om statsbidrag till kontakttolkutbildning m.m.. Författningen har upphävts genom: SFS 2012:140