För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.

Förordning (1997:1158) om statsbidrag för teckenspråksutbildning för vissa föräldrar