För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.

Förordning (1986:677) om ökade möjligheter att anlita personal vid företag m.fl. för viss undervisning i kommunal vuxenutbildning och vid Nationellt centrum för flexibelt lärande. Författningen har upphävts genom: SFS 2008:612