För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.

Förordning (2002:1012) om kommunal vuxenutbildning. Författningen har upphävts genom: SFS 2011:1108