För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.

Förordning (2002:1013) om utbildning vid Nationellt centrum för flexibelt lärande. Författningen har upphävts genom: SFS 2008:612