För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.

Förordning (2010:253) om betygsrätt för vuxenutbildning. Författningen har upphävts genom: SFS 2011:1108