För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.

Förordning (2001:681) om statligt stöd för utveckling av vuxnas lärande. Författningen är tidsbegränsad till 2003-01-01 00:00:00