För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.

Förordning (1977:628) om statsbidrag till hemspråksträning i förskolan. Författningen har upphävts genom: SFS 1991:708