För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.

Förordning (2007:754) om statsbidrag för utbildning på forskarnivå för lärare. Författningen har upphävts genom: SFS 2011:607