För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.

Förordning (2007:1345) om statsbidrag vid vissa studier för personer med funktionsnedsättning