För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.

Förordning (2007:1436) om statsbidrag till kulturell verksamhet i skolan